Nyheter vid IFV

Inkonsekvent behandling av förändrad medvetenhetsnivå

2023-09-26

Under de senaste 10 åren har vi sett en explosionsartad ökning av forskning på patienter med nedsatt medvetenhet, särskilt dem som har fått svåra hjärnskador eller lidit länge av nedsatt medvetenhet. Inte minst inom det europeiska flaggskeppsprojektet Human Brain Project. Två uppsättningar internationella riktlinjer har utvecklats för att förbättra vården för dessa patienter, en från Europa och en från USA. Trots det visar nu en studie där över 200 personer från 40 länder som jobbar med patienter i dessa tillstånd deltagit att det finns väldigt stora skillnader i vilken vård patienterna erbjuds. Både mellan länder, men också mellan olika kliniska miljöer. 

Michele Farisco, forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik, koordinerade enkäten tillsammans med en specialistgrupp inom International Brain Injury Association. Fynden publicerades i en artikel i slutet av september 2023.

Läs mer (på Engelska)

Farisco, M., Formisano, R., Gosseries, O. et al. International survey on the implementation of the European and American guidelines on disorders of consciousness. J Neurol (2023). https://doi.org/10.1007/s00415-023-11956-z

Senast uppdaterad: 2024-03-19