Nyheter vid IFV

Sjukdomars relationella effekter bör inte spela roll för prioriteringar i vården

2023-06-21

Ett vanligt kriterium för att prioritera resurser inom vården är ifall en behandling gör nytta för patienten. Men vi tar sällan hänsyn till indirekta effekter för patienten, eller hens barn, vänner eller partner. I en artikel som nyligen publicerades i tidskriften Bioethics ställer författarna frågan om sådana relationella effekter kan vara relevanta i diskussionen om prioriteringar. Till exempel när en patient lider av demens, där nya behandlingar av Alzheimers sjukdom kan göra stor skillnad för familj och vänner.

Niklas Juth
Niklas Juth, Professor i klinisk medicinsk etik

Författarna frågar sig om och i så fall hur man bör ta hänsyn den här typen av relationella effekter i beslut kring prioriteringar av nya behandlingar. Enligt Niklas Juth, Professor i klinisk medicinsk etik på Uppsala universitet och verksam vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) visar fallet med nya Alzheimersbehandlingar att det finns vinster för människor med nära relationer till den sjuke. Men, samtidigt introducerar vi ett element av godtycke i beslut om relationella effekter tas i beaktande.

Artikeln är publicerad Open Access: Gustavsson E, Juth N, Lärfars G, Raaschou P & Sandman L, Should relational effects be considered in health care priority setting?, Bioethics, first online 21 June 2023 https://doi.org/10.1111/bioe.13189

Josepine Fernow

Senast uppdaterad: 2024-03-19