Nyheter vid IFV

Att främja ansvar genom att involvera barn i etiska diskussioner om vaccination

2023-06-08

Det finns starka argument för att förvänta sig att människor ska ta ansvar, till exempel genom att vaccinera sig. Men när det gäller att vaccinera barn mot COVID-19 blir förhållandet mellan nytta och risk annorlunda eftersom barn inte drabbas lika allvarligt av sjukdomen. I en nyligen publicerad artikel i Public Health Ethics argumenterar Jessica Nihlén Fahlquist för att barn bör uppmuntras till att ta ansvar för att vaccinera sig, inte bara för sin egen skull, utan också för att skydda medmänniskor och för att minska belastningen på hälso-och sjukvården.

COVID-19 pandemin väckte många allmänna etiska frågor kring folkhälsa, men också mer specifika etiska dilemman kring hur vi gör avvägningar mellan individuell frihet, att skydda mer sårbara människor och resurser inom hälso- och sjukvården. Pandemin väckte frågor om det moraliska ansvaret, både på en individuell och en kollektiv nivå. I en artikel som publicerades nyligen argumenterar Jessica Nihlén Fahlquist, docent i praktisk filosofi på centrum för forskning och bioetik (CRB) för att man bör involvera barn i beslut om att vaccinera sig. Hon drar slutsatsen med stöd av argumentet att barn bör betraktas som egna samhällsaktörer, vilket gör det rimligt att även överväga deras förmåga att ta ansvar för andra människor. Föräldrar, skolor, sjukvårdspersonal och sjukvård bör tillsammans arbeta för att involvera barnen i etiska diskussioner om vaccination och folkhälsa. Diskussionen bör inte bara fokusera på risker och fördelar för barnet självt. Istället argumenterar Jessica Nihlén Falhquist för att vi också bör fokusera på hur barns handlingar kan påverka andra och på lång sikt bidra till att lösa problemet.

”Vaccinering bör ses som en möjlighet för barn att utveckla en känsla för ansvar. Jag argumenterar för att ansvar inom hälso- och sjukvårdsfrågor bör betraktas som en god egenskap som utvecklas över tid genom erfarenhet och stöd” menar Jessica Nihlén Fahlquist.

Läs artikeln här: Jessica Nihlén Fahlquist, Taking Risks to Protect Others—Pediatric Vaccination and Moral Responsibility, Public Health Ethics, 2023;, phad005, https://doi.org/10.1093/phe/phad005

Märta Karlén

Senast uppdaterad: 2024-03-19