Nyheter vid IFV

Lena Wettergren har tilldelats Region Uppsalas forskningspris 2022

2023-06-07

Region Uppsalas forskningspris har tilldelats fem personer som genom sin patientnära forskning bidragit till betydelsefulla förbättringar inom hälso- och sjukvården.

En av dessa är Lena Wettergren, sjuksköterska och professor inom Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom, vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Hon har tilldelats priset för sin forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa vid cancer och global hälsa med forskning i östra Afrika. Lena leder forskningsprogrammet Fex-Can som undersöker sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som insjuknat i cancer.

Lena befordrades till professor i vårdvetenskap 2021. Inom ramen för sin kliniska del arbetar hon över hela området blod- och tumörsjukdomar med att stärka forskning, utbildning och utveckling. En del i hennes kliniska uppdrag är att stödja och utveckla en vård där specialist-sjuksköterskor stannar och utvecklar vården. Lena Wettergrens närvaro på kliniken främjar och initierar vårdvetenskaplig forskning.

Texten är tidigare publicerad på Akademiska sjukhusets intranät.

Fulllständig artikel om övriga pristagare på Medarbetarportalen

Forskningsstudien FEX-CAN - FERTILITET OCH SEXUALITET EFTER CANCER

Senast uppdaterad: 2024-03-19