Nyheter vid IFV

Ny kunskapssammanställning publicerad avseende arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal under coronapandemin

2023-04-27

Nyligen publicerades kunskapssammanställningen Arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal under coronapandemin vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Denna kunskapssammanställning är framtagen av docent Anna Nyberg, docent Ingrid Demmelmaier, med dr. Magnus Helgesson, med dr. Åsa Andersén, docent Ingrid Anderzén och forskningsassistent Beatrice Carpentsier. Samtliga verksamma vid Uppsala universitet. Medverkat har även med dr. Kristiina Rajaleid verksam vid Stockholms universitet. Kunskapssammanställningens övergripande syfte var att kartlägga och sammanfatta internationell forskning om vilken inverkan coronapandemin hade på hälso- och sjukvårdsanställda över tid samt effekten av interventioner för att förbättra arbetsmiljö och hälsa.

Länk till kunskapssammanställningen; Arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal under coronapandemin

Senast uppdaterad: 2024-03-19