Nyheter vid IFV

Kartläggande rapport om Borgholmsmodellen

2023-03-13

Arbetsrapporten är skriven i ett samarbete mellan forskargrupperna Hälso- och sjukvårdsforskning och CHAP. Rapporten är en kartläggning över de olika arbetssätten på hälsocentralen i Borgholm. Syftet var att kartlägga Borgholmsmodellen innan en ekonomisk utvärdering undersöker de faktiska effekterna. Rapporten är skriven av Sébastien Lindhagen, Inna Feldman och Ulrika Winblad.

Borgholmsmodellen har många gånger framställts som en framgångssaga i hälso- och sjukvårdens omställning, inte minst i utredningen Effektiv Vård som var startskottet på omställningen. Där presenterades Borgholmsmodellen som ett exempel på hur vårdcentraler kan arbeta närmare patienter för att skapa en god och nära vård. Trots att Borgholmsmodellen är en väl omtalad modell finns det än så länge inga utvärderingar av arbetssättet. Denna studie är en kartläggning av Borgholms hälsocentral och ett första steg i en ekonomisk utvärdering. Studien har genomförts genom intervjuer med personal som arbetar med eller på hälsocentralen.

Resultaten visar att Borgholmsmodellen utgörs av fem delar som är: vård i hemmet, ring din doktor, dagjouren, remisshantering och senior advisor. I bilden nedan presenteras de olika delarna med några korta beskrivningar om arbetssätt eller åtgärder som genomförs. Vård i hemmet och hälsocentralens samordningsrutiner tolkades som speciellt viktiga funktioner för att göra hälsocentralen till den centrala punkten i patientens vård.

Fem stycken textrutor som innehåller text om de fem komponenter som beskriver arbetssätt och åtgärder inom Borgholmsmodellen.
Visar Borgholmsmodellen fem komponenter samt utmärkande arbetssätt.

Läs rapporten: Integrerad och personcentrerad vård: Kartläggning och analys av Borgholmsmodellen (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-11-18