Nyheter vid IFV

Tidiga insatser kan förebygga gängvåld

2023-03-02

Forskning visar att endast en liten andel föräldrar tar del av de effektiva föräldrarstödsprogram som finns för barn med utåtagerande beteendeproblem. Läs Anna Sarkadis syn på samhället idag och de aktuella skjutningarna som har ökat under 2020-talet i Sverige.

I Sverige skedde under 2022 i genomsnitt mer än en skjutning per dag och över en dödlig skjutning i veckan. Forskning visar att endast en liten andel föräldrar tar del av de effektiva föräldrarstödsprogram som finns för barn med utåtagerande beteendeproblem.

  • Barnfattigdom ger ökad risk för kriminalitet
  • Effektiv stöd för utagerande beteendeproblem
  • Kärleksfulla tydliga gränser

Läs Anna Sarkadis syn på samhället idag och de aktuella skjutningarna som har ökat under 2020-talet i Sverige.

Engagerade pappor är viktiga för alla barn, men har visat särskild betydelse för pojkar med utåtagerande beteende, säger Anna Sarkadi, professorn som forskat om frånvarande föräldrars roll. Läs hela artikeln i Aftonbladet!

Senast uppdaterad: 2024-03-19