Nyheter vid IFV

Bredda debatten om neurorättigheter

2023-02-13

Behovet av system som relglerar neuroteknologier har lett till upprop för nya ”neurorättigheter”. Men förslaget har lett till en livlig debatt. I en ny bok diskuterar flera experter de utmaningar som teknikutvecklingen skapar för befintliga regelverk. Ett av kapitlen har skrivits av Arleen Salles, som anser att vi borde reflektera mer över hur problemen ramas in och mer dialog med allmänheten.

Vill du veta mer? Josepine Fernow har skrivit en bloggpost om boken på Ethics Dialogues: Broadening the debate on neurorights.

Kapitlet är också fritt att ladda ner: Salles, A (2023) Some reflections on the neurorights debate. In The risks and challenges of neurotechnologies for human rights. Eds Marta Sosa Navarro, Salvador Dura-Bernal, Carla Maria Gulotta. (UNESCO, University of Milan-Bicocca, SUNY Downstate). ISBN 978-92-3-100567-1.

Senast uppdaterad: 2024-03-19