Nyheter vid IFV

Inbjudan till diskussion av ny målbeskrivning för etik på läkarprogrammet

2023-02-01

Det nya 6-åriga läkarprogrammet innebär att allmäntjänstgöring ersätts av en bastjänstgöring och att grundutbildningen blir legitimationsgrundande. Universiteten blir ensamma huvudmän för utbildningen, en  omställning som ställer höga krav på lärosätena. Just nu pågår ett intensivt arbete med att uppdatera och revidera lärandemoment och målbeskrivningar. En av dem handlar om etikundervisningen på läkarprogrammet. Författarna bjuder nu in till diskussion om målen i en debattartikel i Läkartidningen.

Förslaget till uppdaterad målbeskrivning för medicinsk etik på det nya läkarprogrammet förtydligar och utvecklar lärandemålen. Vil du veta mer? Läs artikeln i Läkartidningen, som underteckats av Sam Polesie, Jenny Lindberg, Saima Diderichsen, Ulrik Kihlbom, Niklas Juth, Marit Karlsson, Erik Malmqvist, Goran Mijaljica, Jessica Nihlén Fahlquist, Lars Sandman, David Sundemo & Helena Walfridsson,

Senast uppdaterad: 2024-03-19