Nyheter vid IFV

Doktorandkurs mars 2023, Migration och hälsa

2023-01-13

Att bedriva forskning med migranter, 4.5 hp

Kursen går endast på engelska.

Varje år inleds många forskningsstudier för att förstå sambanden mellan migration och hälsa och ta fram lösningar för att möta migranters specifika hälsobehov. Majoriteten av de doktorander som bedriver dessa studier har begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av att bedriva forskning med migranter och kan vara oförberedda på de utmaningar som föreligger; praktiska utmaningar som svårigheter att engagera målgruppen, eller etiska utmaningar som att erhålla informerat samtycke och att verka för ett ömsesidigt utbyte med målgruppen. Den här kursen syftar till att adressera denna kunskapslucka och ge doktorander nödvändiga kunskaper och färdigheter för att arbeta med migranter och flyktingar. Kursen kommer också att vara en användbar resurs för alla doktorander som är intresserade av att förbättra representativiteten i sitt urval genom att öka antalet studiedeltagare från icke-svenska bakgrunder.

Kursinnehåll:

Modul 1: Grundläggande begrepp och teorier

 • Introduktion till migration och hälsa  
 • Introduktion till teorier om migration och hälsa
 • Introduktion till brukarmedverkan och samskapande av forskning med migranter

Modul 2: Etiska problem

 • Att göra mer nytta än skada
 • Inifrån- och utifrånperspektiv
 • Etiska problem

Modul 3: Praktiska frågor

 • Datainsamling
 • Tolkning och översättning
 • Använda digitala verktyg för datainsamling och interventioner 
 • Rekrytera och behålla deltagare i forskningsstudier 
 • Anpassa interventionsinnehåll och implementeringsstrategier
 • Tolka och sprida forskningsresultat

Schema:

13-15 mars 2023 (online)
20-22 mars 2023 (på plats)
27 and 30-31 mars (online)

Registrering:

www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/for_doktorander/kurs963.html

Mer information:

raziye.salari@pubcare.uu.se
georgina.warner@pubcare.uu.se

Senast uppdaterad: 2024-03-19