Nyheter vid IFV

Medel från Vetenskapsrådet beviljat för att etablera en ny forskarskola: ”Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap”.

2022-12-15

Uppsala universitet har tillsammans med Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola och Mälardalens universitet beviljats medel från Vetenskapsrådet för att etablera en ny forskarskola: ”Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap”. Den nya forskarskolans övergripande syfte är att erbjuda en multiprofessionell forskarutbildning av hög kvalitet, integrerad med undervisning inom hälso- och sjukvårdsprogram. Detta för att långsiktigt säkra lärartillgången och stärka forskningsanknytningen i undervisningen. Finansieringen täcker bland annat lönekostnader för doktorander. Anslag för delfinansiering av doktorander kommer att utlysas i konkurrens till presumtiva handledare vid de medverkande lärosätena. Utlysningen väntas öppna under våren 2023.

Senast uppdaterad: 2024-03-19