Nyheter vid IFV

Porträtt av professor Ulrika Winblad i tidskrift om äldreomsorg

2022-12-13

Den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i centrum, aktuell forskning om äldre och åldrande, har publicerat ett porträtt av Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning. I den ges en bakgrund till Ulrikas karriärväg samt en beskrivning av hennes forskning. Ulrika berättar bland annat om hälso- och sjukvårdsforskningen som hon beskriver som tvärvetenskaplig med fokus på system, ekonomi, organisation och resultat inom hälso- och sjukvården. I porträttet framgår att Ulrikas hjärtefrågor rör styrning och implementering av statliga reformer i den decentraliserade svenska hälso- och sjukvården. Det som intresserar henne är dels hur reformerna tas emot av regioner och kommuner samt vilka effekter reformerna får på kvalitet, jämlikhet och tillgänglighet. Hon har forskat mycket kring effekterna av marknadsreformer och privatiseringar inom äldreomsorg och sjukvård och reflekterar i porträttet över vilka dilemman som kan uppstå kring att forska om ämnen som ligger nära politiken och hur resultaten kan användas av beslutsfattare. Till sist beskriver Ulrika vilka framtida utmaningar hon bedömer att äldreomsorgen står inför med bland annat en åldrande befolkning och allt högre ställda krav på äldreomsorgen.

Läs porträttet av Ulrika Winblad i tidskriften Äldre i centrum

Senast uppdaterad: 2024-03-19