Nyheter vid IFV

Åsa Grauman beviljas fellowship för forskning om hur allmänheten uppfattar risk för cancer

2022-11-22

Åsa Grauman beviljas 3 648 000 kronor av Cancerfonden för att studera hur allmänheten uppfattar sin cancerrisk, riskkommunikation och hur de gör avvägningar mellan förändrade levnadsvanor och riskreducering. Anslaget är ett treårigt fellowship.

Åsa Grauman är preferensforskare vid CRB och undersöker hur människor väger sina intressen och värderingar kring medicin och hälsa mot varandra. Tidigare i år tilldelades hon Riskkollegiets pris till en lovande ung riskforskare för sitt doktorandprojekt, där hon undersökte hur människor uppfattar sin risk för hjärt-kärlsjukdomar och hur vi påverkas av kardiovaskulär riskinformation. Avhandlingen undersökte också människors preferenser för hur riskinformation förmedlas. Hon har nu beviljats fellowship för att fortsätta sin forskning inom cancerpreventionsområdet.

Åsa Grauman, foto David Naylor

Under ett 3-årigt fellowship kommer Åsa Grauman undersöka hur allmänheten uppfattar sin risk för bröstcancer och kolorektalcancer och hur man uppfattar att levnadsvanor påverkar cancerrisken. Hon kommer också undersöka hur människor värderar att förändra sina levnadsvanor i förhållande till att minska sin cancerrisk. Inom projektet kommer hon även undersöka hur allmänheten vill få information om hur levnadsvanor påverkar risken för att utveckla cancer.

Läs om beslutet hos Cancerfonden

Av Marika Ljungberg

Senast uppdaterad: 2024-03-19