Nyheter vid IFV

Malin Lohela Karlsson får medel för att utvärdera metod för förbättrad arbetsmiljö och patientsäkerhet

2022-10-20

Malin Lohela Karlsson, anknuten forskare i gruppen för hälso- och sjukvårdsforskning, har tillsammans med forskare från Arbets- och miljömedicin i Region Uppsala, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle, beviljats drygt 4,9 miljoner kronor för ett 3-årigt forskningsprojekt från Forte.

Projektet är en interventionsstudie där en metod för att integrerat arbeta med att förbättra både arbetsmiljö och patientsäkerhet kommer att utvärderas. Metoden är utvecklad för att användas av medarbetargrupper i vardagen och anpassad till vårdverksamheternas förutsättningar. Att arbeta mer tillsammans med båda perspektiven är viktigt för att klara de utmaningar hälso- och sjukvården står inför då flera arbetsförhållanden har en negativ påverkan på både anställdas hälsa och vårdkvalitet. En integrering skulle kunna bidra till resurseffektiv styrning samt bättre arbetsmiljö och vårdkvalitet.

Projektet kommer att genomföras i nära samverkan med representanter för hälso- och sjukvården i flera regioner för att säkerställa att den metod som används både utgår ifrån forskningsbaserad kunskap samt är praktiskt användbar.

Senast uppdaterad: 2024-03-19