Nyheter vid IFV

Hur uppfattar vi riskinformation om hjärt- och kärlhälsa?

2022-10-06

CRB-forskaren Åsa Grauman tilldelades Riskkollegiets 2022 års pris till en lovande ung riskforskare. Hon tilldelades priset för sin doktorsavhandling om hur människor uppfattar sin risk för att drabbas av hjärtsjukdom och hur människor påverkas av kardiovaskulär riskinformation. På Riskkollegiets årsmöte gav hon ett uppskattat föredrag av sitt arbete, som nu finns tillgängligt på YouTube.

Hur vi ser på sjukdom påverkar våra attityder till prevention. Enligt en av Åsa Graumans studier finns det en hög medvetenhet om vad som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom - som rökning, högt blodtryck och övervikt - men trots det är det inte alla som ser sina egna riskfaktorer. Ett oväntat resultat var att de personer som visste om att de själva hade en riskfaktor samtidigt lade mindre vikt vid just den specifika riskfaktorn än vad andra deltagare gjorde. Överraskande nog var förhållandet omvänt för stress, där de som rapporterade hög stress också betonade att det är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.

Åsa Grauman
Åsa Grauman, foto David Naylor

”Det viktigaste budskapet från doktorandprojektet är att det är vanligt att underskatta sin individuella kardiovaskulära risk, speciellt om man mår bra och saknar historik av hjärt- och kärlsjukdom inom familjen. Det gäller även om man har kunskap om vanliga riskfaktorer. Därför är återkoppling från hälsoundersökningar och konsultationer med hälso-och sjukvårdpersonal viktigt”, avslutar Åsa Grauman.

Vill du veta mer? Läs Åsa Graumans doktorsavhandling.

Se Åsa Graumans föredrag!

Senast uppdaterad: 2023-11-16