Nyheter vid IFV

María Pagnon de la Vega tilldelas Hwasserpriset för bästa doktorsavhandling verksamhetsåret 2021/2022.

2022-09-20

María Pagnon de la Vega får priset för avhandlingen, Characterization of the novel “Uppsala mutation” causing a familial form of early onset Alzheimer’s disease, där hon beskriver hur en nyupptäckt mutation orsakar familjär Alzheimers sjukdom med tidig debut. Priset delas ut vid Upsala Läkareförenings årsmöte den 20 september.

Hwasserpriset har instiftats av Upsala läkareförening för att hedra minnet av Israel Hwasser som var en av Uppsalas mest ryktbara medicinare. Hwasserska prisfonden grundas på en donation som tilldelades Uppsala universitet 1861 av dåvarande konung Karl XV ”för att hedra professor Israel Hwassers utmärkta förtjänster såsom lärare och vetenskapsman”.

Årets prissumma är 30 000 kr.

Senast uppdaterad: 2024-03-19