Nyheter vid IFV

Temanummer till minne av Björn Smedby

2022-09-06

I Socialmedicinsk tidskrift finns nu ett nummer publicerat till minne av Björn Smedby som var en föregångare inom svensk hälso- och sjukvårdsforskning och den förste i Sverige att bli professor i ämnet. Hans forskning har till stor del fokuserat på att utveckla metoder och modeller för att jämföra olika hälso- och sjukvårdssystem. I detta nummer belyses några av de frågor Björn Smedby var engagerad i. Bland annat finns en beskrivning av hälso- och sjukvårdsforskningens framväxt i Sverige som är skriven av Ulrika Winblad, Wilhelm Linder och Marianne Hanning.

Länk till temanummret till minne av Björn Smedby

Senast uppdaterad: 2024-03-19