Nyheter vid IFV

Försäkringskassan finansierar forskningsprojekt om inkludering och hållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med OCD

2022-08-29

Åsa Andersén har beviljats medel från Försäkringskassan för att undersöka förutsättningar och hinder för inträde i arbete och hållbart arbetsdeltagande för unga vuxna, 19-29 år med tvångssyndrom (engelska obsessive-compulsive disorder, OCD). Vid OCD försvåras möjligheten för utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att utifrån ett:

  • samhälleligt perspektiv, via register, undersöka vad som kännetecknar olika mönster av sjukfrånvaro, arbetslöshet och arbetsdeltagande, hos individer med OCD, samt vilken betydelse samsjuklighet med andra sjukdomar har för detta, samt
  • individperspektiv, via intervjuer, fördjupa kunskapen om individuella och samhälleliga förutsättningar för inträde i arbete och för ett hållbart arbetsdeltagande.

Medsökande i projektet är Med dr. Lisa Holmlund och Med dr. Magnus Helgesson, vid Karolinska Institutet. Forskningsprojektet planeras att starta hösten 2022 och kommer att pågå under tre år.

Senast uppdaterad: 2024-03-19