Nyheter vid IFV

Ny lista med 50 tveksamma bioetiska tidskrifter

2022-08-24

Tveksamma tidskrifter, så kallade ”predatory journals” är ett problem inom alla akademiska fält. Etikbloggen har under flera år publicerat en lista över tidskrifter som man som bioetiker bör undvika att publicera sig i. Nu finns 2022 års lista tillgänglig!

Listan innehåller 50 tidskrifter som bedöms som tveksamma att publicera i. Tanken är att listan ska fungera som utgångspunkt för bioetikforskare som är på väg att välja en lämplig tidskrift att publicera sitt arbete i. Stefan Eriksson, docent och lektor i forskningsetik vid Uppsala Universitet, och Gert Helgesson, professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet har också sammanställt en samling länkar till listor på tillförlitliga tidskrifter. Dessutom får du veta mer om vad som utmärker tveksamma tidskrifter.

Gå till den uppdaterade listan!

Marika Ljungberg

Senast uppdaterad: 2023-11-16