Nyheter vid IFV

Covid-19 och arbetsmiljö i hälso- och sjukvården

2022-08-08

På uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap pågår arbetet med kunskapssammanställningen, Covid-19 och arbetsmiljö i hälso- och sjukvården: Hur påverkades medarbetares hälsa över tid samt vilken effekt hade arbetsmiljöinterventioner? Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga och sammanfatta vilken inverkan covid-19-pandemin över tid hade på arbetsmiljö och hälsa inom hälso- och sjukvården, samt effekten av interventioner för att förbättra arbetsmiljö och hälsa under covid-19-pandemin. Arbetet med kunskapssammanställningen leds av docent Anna Nyberg och beräknas avslutas 15 mars 2023.

Läs mer om det pågående arbetet med kunskapssammanställningen på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps hemsida

Senast uppdaterad: 2023-11-16