Nyheter vid IFV

Sexuella och genusbaserade trakasserier på arbetsplatsen kan leda till ökad risk för behandling med antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel.

2022-04-25

Nyligen publicerades artikeln “Sexual and gender harassment and use of psychotropic medication among Swedish workers: a prospective cohort study” i tidskriften Occupational and Environmental Medicine. Studien genomfördes av Katrina Blindow, Johan Paulin och Anna Nyberg vid Uppsala universitet i samverkan med forskare från Karolinska institutet och Stockholms universitet.

Läs mer på Karolinska institutets pressmeddelande: Ökad risk för psykofarmaka efter sexuella trakasserier på jobbet

Senast uppdaterad: 2024-03-19