Nyheter vid IFV

Pandemins påverkan på arbetsmiljön

2022-04-25

Den 17 mars i år arrangerade Myndigheten för arbetsmiljökunskap ett webbinarium; Pandemins påverkan på arbetsmiljön med avsikt att fördjupa kunskaperna i hur pandemin har påverkat organisationer och näringsliv, hur hemmakontoren har fungerat och varför Sverige klarade omställningen till distansarbete så bra. Deltog gjorde bland annat docent Anna Nyberg vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.  

Länk för att se det inspelade webbinariet: Pandemins påverkan på arbetsmiljön vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Senast uppdaterad: 2024-03-19