Nyheter vid IFV

Ny kunskapssammanställning publicerad avseende arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av Coronavirus

2022-04-14

Nyligen publicerades kunskapssammanställningen Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av Coronavirus vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Denna kunskapssammanställning är framtagen av docent Anna Nyberg, och docent Ingrid Demmelmaier vid Uppsala universitet, samt med. dr. Kristiina Rajaleid, vid Stockholms universitet. Kunskapssammanställningens övergripande syfte var att kartlägga och sammanfatta hur arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och hälsa påverkas på organisations- och individnivå vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus.

Länk till kunskapssammanställningen; Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av Coronavirus vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Senast uppdaterad: 2023-11-16