Nyheter vid IFV

Inger Holmström har blivit invald i universitetsstyrelsen vid Mälardalens universitet

2022-03-17

Inger Holmström är professor i Vårdvetenskap vid Mälardalens universitet och är associerad forskare till forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet. Hon har nu blivit vald som lärarrepresentant i universitetsstyrelsen vid Mälardalens universitet. Styrelsen fattar de övergripande besluten och ansvarar bland annat för fördelning av resurser samt att fatta beslut i strategi- och policyfrågor.

Senast uppdaterad: 2024-03-19