News at IFV

Most of our news are in swedish.

Inga Sandeborgs pris tilldelat Martin Ingelsson, Geriatrik

2018-11-08

Martin Ingelsson, Geriatrik, har tillsammans med Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, blivit tilldelad Inga Sandeborgs Pris 2018. Martin tilldelas priset ”för hans internationellt uppmärksammade forskning där han mycket framgångsrikt kombinerar kliniska och prekliniska studier för en ökad förståelse av Alzheimers sjukdom”.

https://www.sls.se/vetenskap/sls-priser/

Last modified: 2022-11-18