News at IFV

Most of our news are in swedish.

Doktorandprojekt i Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap till IFV!

2023-07-12

Två av de tre doktorandprojekt som tillföll Uppsala universitet kommer att ha sin bas vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Helena Fabian i forskargruppen CHAP och Ellika Schalling (huvudhandledare Össur Ingi Emilsson) i forskargruppen Logopedi har båda erhållit delfinansiering för en doktorandtjänst. Utlysning pågår och doktoranderna börjar i december!

Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap (MoF-V) | Karolinska Institutet (ki.se)

Last modified: 2024-03-19