News at IFV

Most of our news are in swedish.

Stina Syvänen tilldelas Fernströms pris till yngre forskare

2023-07-05

Stina Syvänen, professor inom molekylär geriatrik, vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tilldelas Erik K. Fernströms Stiftelses pris till yngre, särskilt lovande forskare, 2023. Priset får Stina för sin enastående forskning om Alzheimers sjukdom med särskilt fokus på nya antikroppsformat designade att ta sig över blod-hjärn-barriären.

Fullständig artikel på UU.se

Last modified: 2024-03-19