News at IFV

Most of our news are in swedish.

Innovation inom den gotländska hälso- och sjukvården - Innovationssystem Gotland

2023-05-03

De senaste åren har det arbetats systematiskt med innovation inom den gotländska hälso- och sjukvården genom projektet Innovationssystem Gotland. Anna Sarkadi, Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, har varit senior rådgivare till projektet.

De senaste åren har det arbetats systematiskt med innovation inom den gotländska hälso- och sjukvården genom projektet Innovationssystem Gotland. Anna Sarkadi, Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, har varit senior rådgivare till projektet och hjälpt till att matcha de anställda med en forskningsidé med rätt forskare på universitetet. Det hela har resulterat i hela åtta forskningsförstudier som fått finansiering av projektet.

Titta på kortfilmen med Anna Sarkadi!

Kortfilm som visar arbetsmodellen för forsknings- och innovationssamverkan mellan Uppsala universitet, Region Gotland och Science Park Gotland.

Mer om projektet och dess lärdomar och resultat hittar du på: Innovationssystem Gotland - Region Gotland
Via denna länk får du också tillgång till de 10-tal artiklar som skrivits om några av de forskningsförstudier och innovationsutvecklingsprocesser som tagit del av projektets erbjudande.

Last modified: 2024-03-19