News at IFV

Most of our news are in swedish.

María Pagnon de la Vega is awarded the Hwasser prize for best PhD thesis 2021/2022.

2022-09-20

María Pagnon de la Vega receives the prize for her thesis, Characterization of the novel “Uppsala mutation” causing a familial form of early onset Alzheimer’s disease, in which she describes how a newly discovered mutation causes early onset familial Alzheimer’s disease. The prize ceremony takes place at the annual meeting of Upsala Läkareförening on September 20.

The Hwasser prize was founded by Upsala Läkareförening to honour the memory of Israel Hwasser, one of Uppsala’s most famous medical scientists. The Hwasser prize foundation is based on a donation to Uppsala University in 1861 by the king Karl XV “to honour Professor Israel Hwasser’s excellent qualities as teacher and scientist”.

This year’s prize sum is 30 000 SEK.

María Pagnon de la Vega får priset för avhandlingen, Characterization of the novel “Uppsala mutation” causing a familial form of early onset Alzheimer’s disease, där hon beskriver hur en nyupptäckt mutation orsakar familjär Alzheimers sjukdom med tidig debut. Priset delas ut vid Upsala Läkareförenings årsmöte den 20 september.

Hwasserpriset har instiftats av Upsala läkareförening för att hedra minnet av Israel Hwasser som var en av Uppsalas mest ryktbara medicinare. Hwasserska prisfonden grundas på en donation som tilldelades Uppsala universitet 1861 av dåvarande konung Karl XV ”för att hedra professor Israel Hwassers utmärkta förtjänster såsom lärare och vetenskapsman”.

Årets prissumma är 30 000 kr.

Last modified: 2024-03-19