Fakturareferenser

Vid eventuella fakturafrågor, mejla ekonomiifv@pubcare.uu.se

Nedan följer fakturareferenser beroende på vilket område/vilken forskningsgrupp fakturan berör:

 • Allmänmedicin och preventivmedicin: 
  Ref: 460ALL
 • Forsknings- & bioetik: 
  Ref: 460ETK
 • Centrum för forskning om funktionshinder: 
  Ref: 498
 • Geriatrik:
  Ref: 460GET
 • Grundutbildningen:
  Ref: 460GRU
 • Hälso- och sjukvårdsforskning: 
  Ref: 460HSF
 • Jämlik hälsa och arbetsliv/ HEAL
  Ref: 460JHA
 • Klinisk nutrition och metabolism: 
  Ref: 460KNM
 • Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom:
  Ref: 460LIV
 • Logopedi
  Ref: 460LOG
 • Socialmedicin/CHAP:
  Ref: 460SME
 • Vårdvetenskap:
  Ref: 460VVS
 • Övergripande: 
  Ref: 460STD
Senast uppdaterad: 2022-05-03