Leverans- och fakturaadress

Leverans - paket

Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Faktura

Fakturor till Uppsala universitet ska i första hand skickas elektroniskt med e- faktura. Information om tillvägagångssätt för att skicka elektronisk faktura till Uppsala universitet finns på följande länk: https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/ekonomi/leverantorsinformation.

OBS: referenskod obligatoriskt både vid e-faktura och pappersfaktura, klicka här för fakturareferenser.

Fakturaadress:

Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-11-02