Leverans- och fakturaadress

Leverans - paket

Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Faktura

Fakturor till Uppsala universitet ska i första hand skickas elektroniskt med e- faktura. Information om tillvägagångssätt för att skicka elektronisk faktura till Uppsala universitet finns på följande länk: https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/ekonomi/leverantorsinformation.

OBS: referenskod obligatoriskt både vid e-faktura och pappersfaktura, klicka här för fakturareferenser.

Svenska leverantörer

Om någon leverantör inte har möjlighet att skicka elektronisk faktura så har Uppsala universitet from den 1 januari 2021 en ny fakturaadress till vilken svenska leverantörer ska skicka pappersfakturor:

Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

Utländska leverantörer

Pappersfakturor från utländska leverantörer ska även fortsättningsvis adresseras till institutionen:

Uppsala University
Department of Public Health and Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden

Senast uppdaterad: 2022-08-25