Kontakt

Vi hänvisar till följande mejladresser beroende på ditt ärende:

Administration
administrationenIFV@pubcare.uu.se

Arkivering och diarieföring
administrationenIFV@pubcare.uu.se

Doktorandärenden
doktorandadministrationIFV@pubcare.uu.se

Ekonomiärenden
ekonomiifv@pubcare.uu.se

Forskning
Kontaktuppgifter till forskargrupperna inom folkhälso- och vårdvetenskap

IT-stöd
itsupport@uu.se

Kurser, antagning, tillgodoräknanden m.m
kursadministrationenifv@pubcare.uu.se

Personalärenden
hr-ifv@pubcare.uu.se

Undervisning inom grundutbildningen
grundutbildningsgruppen@pubcare.uu.se

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Besöksadress: BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress: Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax: 018-471 6675

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Administrativ chef:

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Senast uppdaterad: 2024-02-26