The motives and ethical justifiability of treating patients with borderline personality disorder under compulsory care

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, hybrid
  • Föreläsare: Antoinette Lundahl (PhD Student, LIME KI)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- och bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium (slutseminarium inför disputation)