Social robots to fend off loneliness?

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, hybrid
  • Föreläsare: Dr. Zohar Lederman (Centre for Medical Ethics and Law, The University of Hong Kong)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- och bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium