Röstsymptom vid lungsjukdomar – förekomst, karaktäristik och effekt av intervention

  • Datum: –12.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Husargatan 3
  • Föreläsare: Sofia Ögefeldt, Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi
  • Kontaktperson: Össur Ingi Emilsson
  • Seminarium

Handledare:
Ellika Schalling, Professor Logopedi
Greta Öhlund Wistbacka, Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen
Henrik Johansson, Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin
Össur Ingi Emilsson, Docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung-, allergi- och sömnforskning

Granskare: Marta Kisiel, Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin och Maria Södersten

Examinator: Karin Nordin, Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering.