Subjective options, objective options, and the neuroethics of steering citizen behavior

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, hybrid
  • Föreläsare: Polaris Koi (PhD, University of Turku)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- och bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium