Mätningar av problem med emotioner och beteende inom barnhälsovården: Användbarhet och framtida konsekvenser bland förskolebarn

  • Datum: –12.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Husargatan 3
  • Föreläsare: Johanna Dahlén, Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP
  • Kontaktperson: Helena Fabian
  • Seminarium

Granskare:
Emma Fransson, Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning
Lena Nordgren, Associerad forskare och adjungerad universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt handledare vid Centrum för klinisk forskning i Sörmland (CKFD)

Huvudhandledare: Helena Fabian, Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap