AI and ethics

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, hybrid
  • Föreläsare: Joel Janhonen (Doctoral researcher, Finnish Institute of Bioethics)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- och bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium