Implementation and evaluation of a trauma recovery intervention for refugee youth in a context of permanent uncertainty

  • Datum: –17.00
  • Plats: Via zoom Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/64730968478
  • Föreläsare: Doktorand Sandra Löfving Gupta
  • Kontaktperson: Georgina Warner
  • Halvtidsseminarium

Halvtidsseminariet håll på engelska

Handledare:
Georgina Warner, Docent inom barns hälsa och välbefinnande, CHAP, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Granskare:
Henry Ascher, Professor i folkhälsa, avdeldningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet

Rachel Hiller, Docent i barns psykiska hälsa, University College London, Storbritannien

Shannon Danette Chaplo, Docent i klinisk psykologi, University of Utah, USA