Opi-Prim. Bättre liv för patienter med opioider vid långvarig smärta i primärvården – en personcentrerad teambehandling för optimerad smärtbehandling

  • Datum: –10.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Tibblinrummet, IFV
  • Föreläsare: Doktorand Anna Svensson
  • Kontaktperson: Magnus Peterson
  • Seminarium

Granskare: Malin André, docent i allmänmedicin och Elisabet Nielsen, lektor i farmaci
Huvudhandledare : Magnus Peterson, Universitetslektor/Docent samt leg. läkare. Specialist inom allmänmedicin och smärtlindring,