Etiska dilemman vid kostrådgivning

  • Datum: –12.00
  • Plats: Kontakt för deltagande via zoom IFV konferensrummet, Husargatan 3, B11:216b
  • Föreläsare: Susanna Pohjola
  • Kontaktperson: Anna T. Höglund
  • Seminarium

Granskare:
Åsa Grauman, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)
Cecilia Olsson, lektor i kostvetenskap vid Umeå universitet

Huvudhandledare: Anna T Höglund, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) 
Bihandledare: Elin Lövestam, lektor vid Institutionen för kostvetenskap

Ordförande:  Anna Sarkadi, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP.