Att handleda etiskt: Good practice workshop

Välkommen till en heldag (9-15) med informativa och interaktiva workshops och presentationer kring etik och integritet för handledare. Dagen är till för alla som handleder mastestudenter och doktorander.

Workshopen ges på Engelska. Mer information på den engelska versionen av det här evenemanget