Preparing for the worst; exploring the effects of moral (di)stress among health care workers in disasters and pandemics

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Hybrid
  • Föreläsare: Martina Gustavsson (PhD Student, Centre for Research on Healthcare in Disasters, KI)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium