CHAP FORSKNINGSSEMINARIER

Vårens seminarier kommer att vara på fredagar en gång i månaden på ZOOM om inte annat meddelas. För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan.

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag. Vårens seminarier kommer att vara på fredagar på ZOOM om inte annat meddelas. För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan.

Kontakta Antonia Tökes om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv.

Välkommen!