Presentation of the CAVAA project: the prospect of artificial awareness

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Hybrid
  • Föreläsare: Michele Farisco (Researcher, CRB) & Kathinka Evers (Senior Researcher, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium