Recruiting children with cancer to research: Ethical aspects and implications for practice

  • Datum: –15.00
  • Plats: Länk för deltagande via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69214475549, IFV konferensrummet, Husargatan 3, B11:216b
  • Föreläsare: Kajsa Norbäck
  • Kontaktperson: Anna T. Höglund
  • Halvtidsseminarium

Betygsnämnd:

Docent Mats Johansson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Professor Karin Enskär, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Docent Pernilla Pergert, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Huvudhandledare:

Professor Anna T. Höglund, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Biträdande handledare

Med dr. Sara Frygner-Holm, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Docent Tove Godskesen, Institutionen för vårdvetenskap, Marie Cederschiölds högskola