Livskvalitet hos personer med systemisk mastocytos, med fokus på mag-tarmproblematik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet, A11:219a
  • Föreläsare: Kerstin Hamberg Levedahl
  • Kontaktperson: Kerstin Hamberg Levedahl
  • Halvtidsseminarium