The role of astrocytes in Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease – focusing on spreading mechanisms and cellular interplay

  • Datum: –11.00
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Gregor Mendel, vån 2, C1
  • Föreläsare: Abdulkhalek Dakhel
  • Kontaktperson: Abdulkhalek Dakhel
  • Seminarium

Huvudhandledare: Anna Erlandsson
Bihandledare: Jinar Rostami
Examinator: Ulf Holmbäck