Novel antibody-based PET-radioligands for in vivo imaging of neuroinflammation in Alzheimer´s disease

  • Datum: –12.00
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Gösta Hultqvist, C11 BV
  • Föreläsare: Amelia Dahlén
  • Kontaktperson: Amelia Dahlén
  • Seminarium

Huvudhandledare: Stina Syvänen
Bihandledare: Dag Sehlin och Sahar Roshanbin
Examinator: Niklas Juth