CHAP Forskningsseminarier

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag.

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag. Höstens seminarier kommer att vara på fredagar kl 9-11 på ZOOM om inte annat meddelas. Seminariet hålls på engelska.
För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan.
Kontakta Antonia Tökes om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv.

Välkommen!

CHAP Logo